ZAAI: zaaien, groeien, oogsten

De gemeente Amstelveen is initiatiefnemer van ZAAI. ZAAI sluit aan bij het voornemen van de gemeente Amstelveen om startende ondernemers te ondersteunen en extra te investeren in de lokale economie. De gemeente Amstelveen organiseert ZAAI in nauwe samenwerking met de gemeente Aalsmeer en de projectpartners Rabobank Amstel & Vecht en de Ondernemersvereniging Amstelveen.

ZAAI is een project vanuit de gemeente en heeft als doel om startende ondernemers in Amstelveen te helpen succesvol te ondernemen, door coaching en masterclasses aan te bieden en door starters te verbinden met elkaar en met het bestaande lokale MKB. Door nu in startende ondernemers te investeren (te zaaien), kunnen ondernemers succesvol groeien. Dit versterkt de lokale en regionale economische structuur, zodat de hele gemeenschap kan oogsten.

Het ZAAI Amstelveen programma bestaat uit twee pijlers: groeien en verbinden. Om startende ondernemers te laten groeien in hun ondernemerschap, worden 20 ondernemers geselecteerd om deel te nemen aan het ZAAI coachtraject. Mijn rol tijdens Zaai 2018 was het coachen van de startende ondernemers.

Lees hier meer over ZAAI.

 

Even voorstellen: Sabine, coach ZAAI Amstelveen